Syndic

U bent eigenaar van een onroerend goed zoals een appartement, een winkel, een autostaanplaats, een garage, ...? Het gebouw bestaat uit minstens 2 kavels die eigendom zijn van verschillende personen? Dan bent u wettelijk verplicht om een syndicus aan te stellen. De syndicus beheert de gemeenschappelijke delen van de mede-eigendom zoals bv. de inkomhal, de lift, de garage, ... en legt jaarlijks verantwoording af voor zijn beheer. Afhankelijk van het aantal panden, komt daar mogelijks de controle bij van de raad van mede-eigendom. Een rekencommissaris kijkt na of alles financieel correct verloopt.

Waarom kiezen voor een professionele syndicus?

Een syndicus is erkend door het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) en via permanente vorming en bijscholing op de hoogte van de steeds vaker veranderende wetgeving. Doordat de syndicus een neutraal persoon is, worden conflicten i.v.m. belangenvermenging vermeden. Voor een syndicus primeert immers het belang van de gemeenschap. Gebouwen zijn steeds complexer waardoor het verdelen van de kosten geen sinecure is. Boekhoudkundige kennis en middelen zijn vandaag een noodzaak voor correcte afrekeningen.

Wat doet Syncura voor u

Administratief beheer

 • Samenstellen van een basisdossier
 • Secretariaat en briefwisseling
 • Jaarlijkse algemene vergadering bijeenroepen
 • Notuleren van de beslissingen en een verslag bezorgen aan alle mede-eigenaars
 • Beslissingen uitvoeren of laten uitvoeren en opvolgen
 • Onderhandelen en afsluiten van contracten, polissen en samenwerkingsakkoorden
 • Alle documenten bewaren, waaronder het postinterventiedossier
 • Vertegenwoordiging van de vereniging van mede-eigenaars
 • Coördinatie gerechtelijke procedures
 • ...

Technisch beheer van de gemeenschappelijke delen

 • Het gemeenschappelijk patrimonium in stand houden
 • Onderhouds- en herstellingswerken
 • Technische installaties bedrijfsklaar houden
 • Langetermijnplanning opmaken voor renovatie- en verbeteringswerken
 • Opname meterstanden van water en elektriciteit
 • ...

Financieel beheer

 • Begroting opmaken (zowel voor de gewone als de buitengewone uitgaven)
 • Betalen van de gemeenschappelijke rekeningen via een geïndividualiseerde rekening, op naam van de vereniging
 • Kosten verdelen met een gedetailleerde afrekening per privatief
 • Invorderen van de verschuldigde bedragen
 • Reservekapitaal aanleggen

Laatste Nieuws

Group Vande Moortel in Trends

Lees hier het artikel opnieuw (klik op de afbeeldingen voor grotere weergave). U zal hierin ontdekken dat Group Vande Moortel de laatste decennia niet heeft stil gestaan en ondertussen ...

Nieuwe Referentie

Residentie Leskoo II
9700 Oudenaarde