Het samenstellen van een basisdossier

De basisakte, het reglement van mede-eigendom en eventueel het huishoudelijk reglement  vormen samen de statuten van de mede-eigendom, zeg maar de bijbel van het gebouw. Deze basisdocumenten vormen samen met alle periodieke of niet – periodieke (onderhouds)contracten het basisdossier. Al deze documenten zijn gratis consulteerbaar voor elke mede-eigenaar op het webportaal van de mede-eigendom.  Ook zijn persoonlijke documenten ( afrekening, voorschotten… ) kan elke mede-eigenaar op die manier digitaal consulteren zodat de papierwinkel tot een minimum wordt herleid.