Schelde-Eiland Regio Vlaamse Ardennen

Hoofdvereniging met meerdere deelverenigingen

De stadswijk Schelde-Eiland in Oudenaarde stelde Syncura aan als professionele syndicus van het gebouwencomplex en haar verschillende deelverenigingen. De stadswijk is een uniek prestigeproject mede dankzij haar locatie op het schiereiland langs de Schelde in Oudenaarde. Ook wat betreft de mede-eigendom is dit complex buitengewoon. Zo bestaat de eerste fase niet uit één vereniging van mede-eigenaars (VME), maar zijn er naast de hoofdvereniging nog 14 deelverenigingen met ieder zijn eigen autonome beslissingsbevoegdheid.

Elk gebouw van de eerste fase van Schelde-Eiland is vernoemd naar een van de hellingen die jaarlijks fungeren als scherprechters in de voorjaarsklassiekers. Zo heeft u gebouwen zoals “Oude Kwaremont, “Paterberg”, “Valkenberg”, “Taaienberg” en “Kanarieberg”..

Omdat de stadswijk bestaat uit verschillende gebouwen werd ervoor gekozen om verschillende VME’s onder één hoofdvereniging op te richten. Zo bestaat fase 1 van de stadswijk uit 15 VME’s: de hoofdvereniging, 13 VME’s van de deelgebouwen en een VME voor de parking. Die deelverenigingen functioneren net als een gewone VME. Zo hebben zij elk ook hun eigen algemene vergadering, een eigen basisakte en ondernemingsnummer.

In de stadswijk Schelde-Eiland zijn de bevoegdheden van de hoofdvereniging van fase 1 het beheer van de algemene gemeenschappelijke delen. Deze zijn onder andere het onderhoud van de volledig bebouwde en niet-bebouwde grond en ondergrond, de binnentuin met wandelpaden, groenzones en fietsenstallingen, het algemeen buizennet van riolering, de gemeenschappelijke hoofdleidingen en de hoogspanningscabine. De bevoegdheden van de deelverenigingen zijn het beheer de bijzondere gemeenschappelijke delen, zoals de inkomhal en de traphal per gebouw, de bekleding en versiering van de buitengevel en het water- en elektriciteitsverbruik van de gemene delen. De VME van de garage is bijvoorbeeld bevoegd voor het beheer van de garagepoort, de inrit, de circulatieruimte, de lokale pompen- en dieselgroep, de fietsen- en kuisberging.

Aangezien elke VME een algemene vergadering moet organiseren, zullen de eigenaars van Schelde-Eiland aanwezig moeten zijn op drie vergaderingen: die van de hoofdvereniging, die van de VME van hun gebouw en die van de garage.

De taken van de syndicus zijn bij zo’n deelverenigingen ook anders dan bij een standaard VME.  Zo kan elke VME onafhankelijk beslissingen nemen over zijn gebouw, maar dat betekent wel dat de syndicus in totaal 15 jaarafrekeningen moet opmaken (een voor elke VME), 15 jaarlijkse algemene vergaderingen moet bijeenroepen en de beslissingen van de 15 VME’s moet laten uitvoeren. 

Voor meer informatie over Schelde-Eiland kan u terecht op www.schelde-eiland.be.

 Syncura is syndicus van Schelde-Eiland in Oudenaarde en haar deelverenigingen    Syncura is syndicus van Schelde-Eiland in Oudenaarde en haar deelverenigingen

terug naar overzicht

LinkedIn
Twitter