Beheer van mede-eigendom op weg naar een volledige professionalisering

Het Koninklijk Besluit van 15 maart 2017 was weer een stap in de goeie richting.

Stap voor stap evolueren we naar een volledig geprofessionaliseerde sector met een aangepaste regelgeving. Als professionele Syndicus kunnen we dit alleen maar toejuichen. Meer nog, we willen het versneld verderzetten van dit traject stimuleren.

Enkel met een doorgedreven professionalisering kan de sector immers de vele nodige aanpassingen, veranderingen en verantwoordelijkheden verwerken. Zo niet, kunnen we nu al voorspellen welke problemen er zich zullen stellen. Uiteraard is dit geen pleidooi voor overdreven regelgeving, maar er moet toch een minimale kwaliteit kunnen gegarandeerd worden.

Er is weliswaar al een lange weg afgelegd. De eerste belangrijke stap was het aanzien van de Vereniging van Mede-Eigenaars (VME) als rechtspersoon in 1994. Vervolgens was ook het verkrijgen van een ondernemingsnummer bij de oprichting van het KBO een grote sprong voorwaarts. Zeker in de laatste jaren is er goed werk geleverd naar regelgeving en normering.
Met de verplichte koppeling in het KBO van de VME en de syndicus zullen zij die het beroep onrechtmatig uitoefenen en niet voldoen volgens de wetgeving er de komende tijd de brui aan geven. Zoals wel vaker hinkt de wetgeving zelf echter achter op de realiteit. Het probleem ligt dan ook niet bij de vele nieuwbouwprojecten en multifunctionele sites die ons land telt. Gezien de complexiteit en de schaalgrootte worden die sowieso beheerd door professionele syndici. Veel oudere residenties hebben echter nog vaak een goedmenende mede-eigenaar als vrijwillige syndicus. In tegenstelling tot wat vaak beweerd wordt, is dit niet gelimiteerd door het aantal appartementen die het gebouw telt. Los van de goede intenties die deze mensen ongetwijfeld hebben, rijzen er toch enkele vragen met het oog op de toekomst:

  • Kan iemand zonder enig bewijs van juridische, technische, administratieve of boekhoudkundige competenties het beroep van syndicus naar behoren blijven uitoefenen?
  • Hoe kan iemand die niet professioneel bezig is met deze materie op de hoogte blijven van de snel evoluerende wetgeving en normering?
  • Wie is er aansprakelijk wanneer er iets misloopt en de te goeder trouw handelende mede-eigenaar/syndicus niet op de hoogte was van de huidige normen?

Zeker dit laatste kan de nodige problemen met zich meebrengen. Een vrijwillige syndicus is immers niet verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten en wordt geacht zorgvuldig te handelen als goede huisvader. In dergelijke gevallen is de kans dat de gedupeerde in de kou blijft staan dus vrij groot. Of gaan we de vrijwillige syndicus misschien hoofdelijk aansprakelijk stellen?

Er is nog werk.

Johan Vande Moortel

29 juni 2017 - Johan Vande Moortel
Tags :professionalisering, KBO, syndicus, vrijwillige syndicus, professionele syndicus