Renovaties in appartementsgebouwen

Heeft u een appartement gekocht? Wat met renovatiekosten?

Wie een appartement in een iets wat verouderde residentie koopt, moet er rekening mee houden dat er best een extra budget voorzien wordt voor mogelijke renovatie- en/of onderhoudswerken.

Zijn er renovaties nodig in uw gebouw? En hoe evolueren die renovaties door de jaren heen?

RENOVATIES BIJ GEBOUWEN IN BEHEER VAN SYNDICUS SYNCURA

De laatste jaren is er al veel geïnvesteerd in oudere gebouwen: dakisolatie, dubbele beglazing, modernisering van de liften... Na al die investeringen zijn er echter nog altijd gebouwen waar die cruciale renovaties nog moeten gebeuren.

Maar het is wel opmerkelijk hoe dat cijfer daalt. Volgens de cijfers van de renovatiewerken uitgevoerd in de meer dan 900 residenties in Vlaanderen en Brussel in het beheer van professionele syndicus Syncura is er een daling in de totale kosten per jaar aan renovatiewerken. Zo zijn de renovatiekosten per gebouw voor meer dan 50 % gedaald in 2017 tegenover 2016. Ook het aantal van de renovaties is met de helft afgenomen.

VAN PLAN OM EEN APPARTEMENT TE KOPEN?

Wanneer u overweegt om een appartement te kopen, moet u extra aandacht besteden aan volgende zaken: is het dak gerenoveerd? Is de lift niet verouderd? Is er dubbele beglazing? Hoe wordt het appartement verwarmd? Zo kunt u vaststellen of er veel renovatie- en onderhoudswerken zullen zijn in de nabije toekomst.

Tip: Staan er veel appartementen te koop in een oude residentie? Dan kan dit betekenen dat er zich noodzakelijk renovaties opdringen. Wanneer het reservefonds de kosten niet volledig dekt dan kan dit betekenen dat er extra financiering nodig zal zijn van de verschillende mede-eigenaars.

RESERVEFONDS

Het is wettelijk vastgelegd dat een Vereniging van Mede-Eigendom (VME) twee bankrekeningen heeft: één met het werkkapitaal voor de betaling van dagelijkse kosten en de andere is een “spaarrekening” met het reservekapitaal. Het reservekapitaal is bestemd voor het dekken van niet-periodieke uitgaven. Denk maar aan herstelling van de lift, renovatie van de gevel… Het is dus als het ware een spaarpot van de mede-eigenaars om onverwachte of grote onderhouds- en herstellingskosten te betalen.

ALGEMENE SITUATIE IN VLAANDEREN

Ook in de appartementsgebouwen in Vlaanderen kunnen we constateren dat het aantal renovatiewerken en het budget dat eraan gespendeerd wordt, daalt. Die daling komt door twee zaken:

  1. Er is al veel gerenoveerd in Vlaanderen. Dit is te wijten aan de premies, technieken en energienormen. Zo moeten tegen 2020 alle daken van zowel woningen als huurwoningen geïsoleerd zijn. Tevens is dubbel glas verplicht in elke woning vanaf 2020. We zijn in het algemeen goed bezig, maar we moeten er rekening mee houden dat bijvoorbeeld het dak, de ramen, het balkon e.d. een bepaalde levensduur hebben. Na die X-aantal jaar zullen er waarschijnlijk grondige werken uitgevoerd moeten worden: dak vervangen, ramen vervangen, verwarmingstechnieken aanpassen… Alhoewel we nu niet weten hoe lang de technieken gaan mee gaan. Onderhoudskosten zullen er natuurlijk doorlopend zijn.

  2. Er zijn veel nieuwbouwprojecten bijgekomen in Vlaanderen en Brussel. Dit dankzij de afbraak van verouderde bestaande woningen en herbestemmingsprojecten.

BESLUIT

We kunnen in het algemeen besluiten dat Vlaanderen op goede weg is. We hebben al veel gerenoveerd en al veel gebouwen gemoderniseerd volgens de nieuwe normen 2020. Het blijft wel uitkijken bij de aankoop van een appartement in een oudere residentie. Daarom is het belangrijk om op de hoogte te zijn van het eventueel opgebouwde reservefonds en de toekomstige renovaties. Een overzicht van deze informatie kunt bekomen bij de syndicus van het gebouw.

Wanneer het gebouw beheerd wordt door een goede syndicus, dan kunt u erop rekenen dat de nodige en verplichte renovaties tijdig en gestructureerd zijn ingepland.

 

 

31 augustus 2018 - Johan Vande Moortel
Tags :syndicus, professionele syndicus