Syndicus Syncura op Salon van de Mede-Eigendom

Salon van de Mede-Eigendom, een verdere stap naar de professionalisering van het beroep?

Op donderdag 23 november 2017 was professionele syndicus Syncura exposant op de eerste editie van het Salon van de Mede-Eigendoom in Brussels Expo. Het salon werd georganiseerd door de UVS, de Unie Vlaamse Syndici vzw, samen met vijf andere verenigingen van syndici en eigenaars. Zo’n 2300 bezoekers bezochten het salon en konden terecht bij de verschillende exposanten met hun vragen over wonen en samenleven in een appartement. Het kan gezien worden als een echte primeur in de sector van de mede-eigendom en de syndic.

Wie had er 10 jaar geleden gedacht dat er een beurs ging bestaan over mede-eigendom? Blijkbaar was er nood aan een degelijk trefpunt waar mede-eigenaars de nodige informatie konden vinden.

Ondertussen woont immers één op de drie Belgen in een appartement en dat aantal zal de komende jaren alleen nog maar toenemen. Het is dan ook logisch dat er nood was aan een deftige omkadering. Veel mensen beseffen niet wat er allemaal komt kijken bij de aankoop van een appartement.

Het samenleven wordt met de jaren complexer, denk maar aan de verschillende nieuwe mogelijke energiesystemen zoals warmtenetten, zonnepanelen en laadpalen, maar ook aan autodelen of verschillende deelverenigingen binnen één hoofdvereniging.

Samenleven met mensen die men zelf niet heeft gekozen, is niet altijd evident. Het Salon van de Mede-Eigendom brengt de verschillende partijen in kaart die dit samenleven mogelijk maken.

En dit bewijst nogmaals het belang om een professionele syndicus aan te wijzen. Iemand die van alle markten thuis is en op de hoogte is van al deze nieuwe concepten.

Johan Vande Moortel

UVS maakte ondertussen al bekend dat er, gezien de grote opkomst, een tweede editie komt op donderdag 29 november 2018. Ook Syncura zal opnieuw aanwezig zijn met een stand.

5 februari 2018 - Johan Vande Moortel
Tags :professionalisering, syndicus, professionele syndicus