Nieuws

Stopzetting fysieke AV's meer dan 4 personen

30 oktober 2020

Ministerieel Besluit 28/10 maakt AV's met meer dan 4 deelnemers onmogelijk

Tot 28/10 was het mogelijk om een fysieke AV binnen een mede-eigendom te houden met max. 40 deelnemers op basis van het Ministerieel Besluit van 18 oktober ll. Een AV binnen een mede-eigendom wordt beschouwd als een professionele activiteit. Echter, het Ministerieel Besluit dat op 28 oktober werd gepubliceerd in het Staatsblad en dat op 29/10 in werking is getreden maakt hier geen melding meer van! 

Sinds 29/10 is het - conform het MB - dus niet meer mogelijk om een fysieke AV te houden met meer dan 4 personen, gezien dit als een samenscholing aanzien kan worden!

Vorige week informeerden wij jullie dat door de nieuwe Justitieminister, de heer Van Quickenborne, een aantal oplossingen/mogelijkheden naar voor worden geschoven die de syndici en mede-eigenaars kunnen helpen. In samenspraak met zowel de sector alsook de eigenaarssyndicaten is de minister thans bezig om een en ander verder uit te werken waarbij de voorstellen omgezet kunnen worden in wetgeving. We houden jullie verder op hoogte van zodra er meer nieuws is. Dat doen we uiteraard ook in het geval het Overlegcomité eerstdaags nog andere wijzigingen zou opleggen.

terug naar overzicht
LinkedIn
Twitter