Nieuws

Update 31 maart 2020 Corona-maatregelen

31 maart 2020

Wij houden eraan u in te informeren over de communicatie die de voorbije dagen door het Ministerie van Justitie verspreid werd.

Hierin wordt bevestigd dat de geldende veiligheidsvoorschriften tijdens de Covid-19 pandemie gevolgen hebben voor de mede-eigenaars, in het bijzonder voor de kwetsbare groep van ouderen.

De algemene vergaderingen kunnen bijgevolg niet doorgaan zolang de maatregelen gelden.

Gelet op de vereiste unanimiteit is een schriftelijke werkwijze in theorie mogelijk, maar in de praktijk nauwelijks haalbaar. Ook het digitaal organiseren van algemene vergaderingen is op vandaag geen optie, daar de wetgever bewust kiest voor een fysieke vergadering omwille van het sociale aspect.

Tijdens dit uitstel wordt de continuïteit verzekerd: het mandaat van de syndicus en dit van de leden van de Raad van Mede-Eigendom worden tot aan de eerstvolgende vergadering verlengd.

Zij oefenen verder hun bevoegdheden uit, zo veel als mogelijk binnen de geldende voorschriften.

Na afloop van de crisisperiode zal de algemene vergadering binnen de vijf maanden plaatsvinden.

Van zodra het opnieuw toegestaan is om algemene vergaderingen te organiseren, maken wij een planning op en houden we u hiervan op de hoogte.

Zoals eerder gecommuniceerd, blijven wij u intussen de afrekeningen bezorgen om zo de financiële toestand van de residentie niet in het gedrang te brengen.

Voorts blijft intussen onze dienstverlening uiteraard verzekerd en kan u ons blijven bereiken via telefoon, mail en via ons online portaal mySyncura.

Ook buiten de kantooruren blijft ons permanentienummer operationeel voor noodgevallen.

Wij danken u voor uw begrip in deze uitzonderlijke omstandigheden en blijven voor eventuele vragen graag ter beschikking.

terug naar overzicht
LinkedIn
Twitter