Nieuws

Update 5 mei 2020 Corona-maatregelen

12 mei 2020

Naar aanleiding van de uitvaardiging van de nieuwste maatregelen van de overheid met betrekking tot de organisatie van de Algemene Vergaderingen voor mede-eigendom lichten wij u graag in omtrent de actuele stand van zaken.

Ondanks alle lobbywerk vanuit Syncura de voorbije weken bij het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV), de Confederatie van Immobiliënberoepen (CIB) en tot de Nationale Veiligheidsraad toe wijkt Minister Geens helaas niet van zijn standpunt af; zijnde:

 • géén fysieke vergaderingen tot 30/06 a.s.
 • digitale vergaderingen kunnen enkel en alleen ter ondersteuning van de schriftelijke besluitvorming; m.a.w. unanimiteit vereist zowel naar aanwezigheid (al dan niet bij volmacht) als besluitvorming toe
 • Algemene Vergaderingen die tot en met 30/06 niet kunnen plaatsvinden, mogen uitgesteld worden en dienen binnen de 5 maanden (zijnde vóór eind 11/2020) opnieuw ingepland te worden

Conform de bepalingen in de sectorgids Vastgoed (PC 323) was Syncura evenwel volledig voorbereid om - met respect voor alle veiligheidsvoorschriften - de fysieke algemene vergaderingen opnieuw op te starten.

Ook digitale vergaderingen kunnen we technisch perfect organiseren maar omwille van de vereiste “unanimiteit” is de besluitvorming allerminst evident.

Wij betreuren dan ook dat we - samen met jullie - momenteel geblokkeerd zijn wat de organisatie van uw algemene vergadering betreft en bijgevolg niet kunnen starten met het verzenden van uitnodigingen alsook de AV’s niet kunnen inplannen.

Voor het verder verloop zijn er momenteel enkele scenario’s mogelijk afhankelijk van de timing én de inhoud van het volgende Koninklijk Besluit maar sowieso zal er dus ten vroegste kunnen gestart worden met fysieke vergaderingen vanaf 01/07 a.s.

Zoals eerder aangekondigd, is het gezien de omstandigheden mogelijk dat van zodra fysieke algemene vergaderingen opnieuw toegestaan zijn de vergadering overdag zal plaatsvinden en/of tijdens de vakantiemaanden.  

Wij vragen u dan ook vriendelijk hiertoe de nodige flexibiliteit aan de dag te willen leggen, waarvoor wij u nu reeds wensen te bedanken!

Om de veiligheid van onze klanten alsook onze medewerkers maximaal te garanderen voorzien we bij de heropstart van de algemene vergaderingen sowieso volgende maatregelen:

 • Uitsluitend toelating van de stemhoudende eigenaar (of de volmachthouder) (= 1 persoon) om aanwezig te zijn
 • Strikte toepassing van de Covid-19 maatregelen waarbij
  • Er aan de ingang van de vergaderruimte ontsmettingsmiddel (handgel) wordt voorzien
  • Er voldoende afstand tussen de stoelen in de zaal gerespecteerd zal worden
  • Het dragen van een mondmasker verplicht is
 • Bovendien
  • Zal de vergadering maximum twee uur duren
  • Verzoeken wij elke mede-eigenaar zelf een balpen mee te brengen ter ondertekening van de documenten

In afwachting van “groen licht” vanuit de overheid bereiden wij op basis van de afsluitdatum van het boekjaar de afrekeningen verder voor en worden deze na akkoord van uw Rekencommissaris aan u toegestuurd.

Voorts blijft intussen onze dienstverlening uiteraard verzekerd en kan u ons blijven bereiken via telefoon, mail en via ons online portaal mySyncura.

Ook buiten de kantooruren blijft ons permanentienummer operationeel voor noodgevallen.

Wij danken u voor uw begrip in deze uitzonderlijke omstandigheden, blijven voor eventuele vragen graag ter beschikking en komen van zodra verder concreet nieuws bij u terug.

terug naar overzicht
LinkedIn
Twitter