Over Syncura


U bezit een appartement, een winkel, een kantoor, een autostaanplaats of een garage in een gebouw samen met meerdere andere eigenaars?  Dan bent u wettelijk verplicht om een syndicus aan te stellen. De syndicus beheert de gemeenschappelijke delen van de mede-eigendom zoals bv. de inkomhal, de lift en legt verantwoording af voor zijn beheer in de jaarlijkse algemene vergadering. Van zodra de mede-eigendom minstens 20 panden omvat, dient tevens een raad van mede-eigendom te worden opgericht. Een rekencommissaris kijkt na of alles financieel correct verloopt.

Met meer dan 30 jaar ervaring is Syncura de grootste syndicus in Vlaanderen en Brussel.

Vandaag beheren wij appartementsgebouwen, industrieterreinen, parkeergarages, winkelcentra, studentenkamers, assistentiewoningen...

Ons doel is uw mede-eigendom te beheren alsof we zelf mede-eigenaar zouden zijn. Daarom stellen we hoge eisen aan onze dienstverlening. Enkel gekwalificeerde medewerkers, allen specialisten in hun vakgebied, dragen zorg voor uw mede-eigendom.

Een syndicus is erkend door het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) en via permanente vorming en bijscholing op de hoogte van de steeds vaker veranderende wetgeving. Doordat de syndicus een neutraal persoon is, worden conflicten in verband met belangenvermenging vermeden. Voor een syndicus primeert immers het belang van de gemeenschap.

Deelverenigingen, assistentieflats, studentenkamers zijn maar enkele nieuwere vormen van mede-eigendom die een doorgedreven kennis van de Wet op de mede-eigendom vereisen. Het administratief, technisch en juridisch beheer vraagt bijzondere skills  en ervaring om nog niet te spreken  van de verrekening van de kosten. Boekhoudkundige kennis en middelen zijn vandaag een noodzaak voor correcte afrekeningen.

 

VM Vastgoedbeheer BV (Syncura) is erkend bij het Beroepsinstituut voor Vastgoedmakelaars: BIV 200957. Verzekering Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid en Borgstelling: nv AXA Belgium met polisnummer 730.390.160

LinkedIn
Twitter