Over Syncura

Met meer dan 30 jaar ervaring is Syncura één van de toonaangevende kantoren in Vlaanderen, gespecialiseerd in syndic.

Vandaag beheren wij appartementsgebouwen, industrieterreinen, parkeergarages, winkelcentra, studentenkamers, assistentiewoningen enz.

Ons doel is uw mede-eigendom te beheren alsof we zelf mede-eigenaar zouden zijn. Daarom stellen we hoge eisen aan onze dienstverlening. Enkel gekwalificeerde medewerkers, allen specialisten in hun vakgebied, dragen zorg voor uw mede-eigendom.

Een syndicus is erkend door het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) en via permanente vorming en bijscholing op de hoogte van de steeds vaker veranderende wetgeving. Doordat de syndicus een neutraal persoon is, worden conflicten in verband met belangenvermenging vermeden. Voor een syndicus primeert immers het belang van de gemeenschap.

Deelverenigingen, assistentieflats, studentenkamers zijn maar enkele nieuwere vormen van mede-eigendom die een doorgedreven kennis van de Wet op de mede-eigendom vereisen. Het administratief, technisch en juridisch beheer vraagt bijzondere skills  en ervaring om nog niet te spreken  van de verrekening van de kosten. Boekhoudkundige kennis en middelen zijn vandaag een noodzaak voor correcte afrekeningen.

 

VM Vastgoedbeheer cvba (Syncura) is erkend bij het Beroepsinstituut voor Vastgoedmakelaars: BIV 200957. Verzekering Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid & Waarborg derdengelden : collectieve polis CIB

LinkedIn
Twitter